Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce.

OBWIESZCZENIE