Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektry

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031