Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie zgromadzenia dowodów i materiałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie zgromadzenia dowodów i materiałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 

OBWIESZCZENIE