Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z 04 czerwca 2020 r.

Obwiesczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 4 czerwca 2020 r.