Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 25 lutego 2020 r.