Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.