Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o poddaniu procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej od dnia 23 marca do dnia 1

INFORMACJA