Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja PO.ZUZ.4.4210.422m.3.2020.MF Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJA