Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja PO.ZUZ.4.4210.34.5.2020.AK Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja PO.ZUZ.4.4210.34.5.2020.AK  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

INFORMACJA