Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja PO.ZUZ.4.4210.291m.3.2020.WM Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja PO.ZUZ.4.4210.291m.3.2020.WM Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

INFORMACJA