Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja PO.RUZ.4210.101m.2020.WG.3 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja PO.RUZ.4210.101m.2020.WG.3 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z dnia 8 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

INFORMACJA