Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4211.32m.4.2020.WM z dnia 18 sierpnia 2020r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4211.32m.4.2020.WM z dnia 18 sierpnia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji - pozwolenia wodno-prawnego.

 

INFORMACJA