Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.801m.3.2020.HŁ z dnia 21.12.2020r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.801m.3.2020.HŁ z dnia 21.12.2020r.  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

 

INFORMACJA