Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.790m.3.2020.KPR z dnia 14.12.2020r. o wszczęciu postępowania

Informacja  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.4210.790m.3.2020.KPR z dnia 14.12.2020r. o wszczęciu postępowania  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni głębinowej nr 1, z wykorzystaniem otworu nr 1 oraz systemów nawodnień ciśnieniowych, na szczególne korzystanie z wód w zakresie nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej oraz na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej o nr 383, obręb Łagwy, gmina Opalenica.

 

INFORMACJA