Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w obrębie Uścięcic

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 21 stycznia 2020 r.