Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z 03 czerwca 2020 r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 3 czerwca 2020 r.