Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie części działek o nr ewid.: 47/1, 9/3, 453/1 w miejscowości Porażyn, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE