Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych ZKP i szafy kablowej dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 16 budynków jednorodzinnych na terenie części działek o nr ewid.:990/7, 990/8, 962/2, 989 w miejscowości Opalenica, gmina Opalenica.

 

OBWIESZCZENIE