Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LS-PLUS Sp. z o.o.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 10 czerwca 2019 r.