Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji wykonanego urządzenia wodnego.

OGŁOSZENIE