Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Wojewody Wielkopoilskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopoilskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki - Porażyn Dworzec obejmującej budowę ścieżki rowerowej, gmina Opalenica.

OBWIESZCZENIE