Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Opalenicy

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 18 grudnia 2018 r.