Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Opalenicy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 28 lutego 2019 r.