Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PAB.6733.3.2019.KD z dnia 02.04.2019 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PAB.6733.3.2019.KD z dnia 02.04.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV realizowanej w ramach projektu modernizacji linii napowietrznej SN-15 kV „Opalenica-Grodzisk 2” Etap II Odtworzenie, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 81, 182, 114/5, 136/3, 306/6 w m. Kopanki, gm. Opalenica.