Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie o skutku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.GP.4000.259.2019 z dnia 30.07.2019 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza Opalenicy nr PAB.6733.23.2018.KD z dn

OBWIESZCZENIE