Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek INEA S.A.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 24 lipca 2019 r.