Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie z 19 lutego 2019 r.