Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 15 kwietnia 2019 r.