Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy w rejonie ul. Gimnazjalnej, Poznańskiej i

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 1 października 2019 r.

Projekt uchwały