Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy oraz części Kopanek

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Opalenicy w rejonie ul. Kasztanowej, Podzamcze i Półwiejskiej oraz części Kopanek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.