Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu na wniosek Pawła Hałaburdzin postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie s

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 27 listopada 2019 r.