Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku likwidacji przepustu

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 24 października 2019 r.