Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z 6 września 2019 r.