Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-PRZETARG NIEOGRANICZONY- Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie, wraz z rozbiórką części istniejącego obiektu. Sołectwo Porażyn Dworzec

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ, zał. mr 1-8, zał. nr III

                                  zał. nr I

                            cd. zał. nr I

                                  zał. nr II