Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. Odpowiedź na pytanie dotyczące dostawy, montażu i wykonania prac związanych z budową Otwartej Strefy Aktywności w Opalenicy przy ulicy Zamkowej

 

treść odpowiedzi

zał. 1

zał. 2