Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. Modyfikacja SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Przebudowę i rozbudowę budynku Sali wiejskiej w Porażynie wraz z rozbiórką części istniejącego obiektu. Sołectwo Porażyn Dworzec

 

treść modyfikacji