Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Opalenicy, przy ul. Poznańskiej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu  18 września 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Opalenicy, przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 Załącznik: wykaz nieruchomości