Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Terespotockie.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 września 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Terespotockie, gmina Opalenica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik: wykaz nieruchomości