Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy, położonej w Opalenicy, przy ul. Niegolewskich.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik: wykaz nieruchomości