Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w Opalenicy, przy ul. Niegolewskich 3/5.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 marca 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w Opalenicy, przy ul. Niegolewskich 3/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załacznik: wykaz nieruchomości