Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. " Rozbudowa warsztatu stolarskiego o 87,6 m2 powierzchni magazynowej".

Opalenica, dnia 14 sierpnia 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania
Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Państaw Heleny i Jana Ludwiczaków, ul. Gen. J. Karge 2, 64-330 Opalenica, wydając decyzję nr GN III 7624-18/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Rozbudowa warsztatu stolarskiego o 87,6 m2 powierzchni magazynowej”./-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.