Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki – Łęczyce z drogą pow

 

Opalenica, dnia 7 lipca 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wniosku ARK-KOM PROJEKT, ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica, wydając decyzję nr GN III 7624-6/09 z dnia 7 lipca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki – Łęczyce z drogą powiatową Nr 2716P Kuślin – Jastrzębniki – Opalenica o szerokości 7 m i długości do 40 m, na działkach o nr ewidencyjnych 310, 314/1, 314/2, 320 w Łęczycach”.

 

 

/-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.