Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postanowienia o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. „Budowa kanalizacji deszczowej na zaułku ul. Poznańskiej”.

 

Opalenica, dnia 10 czerwca 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Usługowego „ADMAR” Usługi Projektowe i Nadzory, ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, wydając decyzję nr GN III 7624-13/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Budowa kanalizacji deszczowej na zaułku ul. Poznańskiej”.

 

 

/-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.