Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji pt"Utwardzenie jednego pasa ruchu płytami wielkootworowymi typu 1OMB i płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi na ul. Kanałowej w Wojnowi

 

Opalenica, dnia 17 kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, wydając decyzję nr GN III 7624-6/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt "Utwardzenie jednego pasa ruchu płytami wielkootworowymi typu 1OMB i płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi na ul. Kanałowej w Wojnowicach".

 

 

/-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.