Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt."Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2, 5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Opalenica, dnia 3 kwietnia 2009 r.

 

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt "Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2, 5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach nr 210/2; 219/1; 479/3; 291/6; obręb Urbanowo, gmina Opalenica.

Wnioskodawcą  jak i  inwestorem  jest  DOMREL biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., 71-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 12C/1.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

/-/ RYSZARD NAPIERAŁA

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.