Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. „Budowa gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej Q=16000 m3/h” zlokalizowanej na działce nr 1436/1 w Op

 

Opalenica, dnia 4 marca 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, wydając decyzję nr RN III 7624-21/08 z dnia 4 marca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Budowa gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej Q=16000 m3/h” zlokalizowanej na działce nr 1436/1 w Opalenicy.

 

 

/-/ Ryszard Napierała /

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.