Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji pt.Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Opalenicy, na działkach 1020, 216/1, 216/2, 216/3, 1077/4.

 

Opalenica, dnia 19 stycznia 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY


Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania


 

Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usługowego „Admar” Usługi Projektowe i Nadzory ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, wydając decyzję nr RN III 7624-19/08 z dnia 19 stycznia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Opalenicy, na działkach 1020, 216/1, 216/2, 216/3, 1077/4./-/ Ryszard Napierała /

/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.