Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Opalenicy – część ul. Poznańskiej"

Opalenica, dnia 31 grudnia 2008 r.
BURMISTRZ OPALENICY

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

 
 
Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usługowego „Admar” Usługi Projektowe i Nadzory ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, wydając decyzję             nr RN III 7624-17/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Opalenicy – część ul. Poznańskiej, na działkach nr 1039; 1040; 1045; 1046; 1049; 1050; 1077/4; ; 1077/8; 1077/13; obręb Opalenica”

 /-/ Ryszard Napierała /
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.