Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji pt. Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy – część ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego oraz ul. Prusa” w Opalenicy,

Opalenica, dnia 11 grudnia 2008 r.
BURMISTRZ OPALENICY

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania


 
Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) obwieszcza, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Usługowego „Admar” Usługi Projektowe i Nadzory ul. Prusa 1, 64-200 Wolsztyn, wydając decyzję nr RN III 7624-16/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt. Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy – część ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego oraz ul. Prusa” w Opalenicy, na działkach 1613/4; 1613/12; 1613/15; 1704/2; 1717/11; 1717/14; 1758; 1613/5; 1613/8; 1613/10; 1613/11; 1613/14; 1664; 1704/1; 1717/5; 1717/7; 1717/9; 1717/10; 1717/12; 1717/13; obręb Opalenica.


 /-/ Ryszard Napierała /

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.