Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej pt. „Budowa gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej Q=16000 m3/h zlokalizowanej na działce nr 1439/1, obręb Opalenica.

 

Opalenica, dnia 22 grudnia 2008 r.

 

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt „Budowa gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej Q=16000 m3/h zlokalizowanej na działce nr 1439/1, obręb Opalenica. Wnioskodawcą i inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

/-/ RYSZARD NAPIERAŁA

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.